برنامه همایش و پنلهای تخصصی

برنامه همايش «ديده‌باني صنعت و تکنولوژي الکترونيک، توليد داخل و راهکارهاي حمايت از آن»

عنوان

زمان

پذيرش

۸:۰۰ الي ۸:۱۵

قرائت قرآن، سرود ملي جمهوري اسلامي

۸:۱۵ الي ۸:۳۰

معرفي روند اجرائي همايش و برنامه پنلهاي تخصصي

۸:۳۰ الي ۸:۴۵

سخنراني سردار وحيدي، وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

۸:۵۰ الي ۹:۰۵

سخنراني دکتر اخوان، دبير شوراي عالي فضاي مجازي

۹:۱۰ الي ۹:۲۵

سخنراني مهندس شجاعي، معاونت برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت

۹:۳۰ الي ۹:۴۵

سخنراني مهندس اميري‌نيا، رياست مرکز همکاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري

۹:۵۰ الي ۱۰:۰۵

سخنرانی دکتر پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران

۱۰:۱۰ الي ۱۰:۲۵

سخنراني مهندس جلالي، قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

۱۰:۳۰ الي ۱۰:۴۵

ارائه با موضوع بررسي و تحليل وضعيت صنعت الکترونيک در ايران و جهان توسط دبير همايش و مدير مرکز پژوهش‌هاي صنعت الکترونيک کشور

۱۰:۵۰ الي ۱۱:۰۵

ارائه با موضوع بررسي وضعيت و مزيت هاي کشور در تجهيزات مخابراتي و فناوري اطلاعات، دکتر نائبي، استاد دانشگاه صنعتي شريف

۱۱:۱۰ الی ۱۱:۲۵

پذيرايي، بازديد از نمايشگاه، نماز و نهار

۱۱:۱۰ الي ۱۳:۰۰

دور اول پنلهاي تخصصي (ارائه هاي تخصصي پيش بيني شده و نقد آنها)

۱۳:۰۰ الي ۱۴:۴۵

پذيرايي

۱۴:۴۵ الي ۱۵:۰۰

بازگشت به سالن اصلي (ارائه جمع بندي موضوعات مطرح شده در پنلهاي تخصصي)

۱۵:۰۰ الي ۱۵:۳۰

دور دوم پنلهاي تخصصي (هم انديشي پيرامون وضعيت حوزه و راهکارهاي ارتقاي آن)

۱۵:۳۰ الي ۱۷:۳۰

مدعوین منتخب پنل تخصصی تجهیزات پزشکی

هدف پنل: بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی کشور و راهکارهای ارتقای آن

مدیر پنل: آقای مهندس صادقی

موضوعات پنل:

 • بررسی وضعیت موجود کشور در حوزه تجهیزات پزشکی
 • بررسی و نقد سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اثرات این سیاستهای دوگانه بر حوزه تجهیزات پزشکی
 • بررسی پیشنهادات در جهت یکپارچه سازی سیاستهای تجهیزات پزشکی کشور
 • بررسی سیاستهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و تاثیرات این دو حوزه بر یکدیگر
 • بررسی تشکیل شهرک سلامت در کشور
 • بررسی نحوه حمایت از صندوقهای خصوصی تجهیزات پزشکی در کشور
 • بررسی راهکارهای ارتقای حجم و تعداد صادارت محصولات تجهیزات پزشکی کشور
 • بررسی راهکارهای افزایش کارامدی تجهیزات بیمارستانی کشور با رویکردهای نرم افزاری
 • بررسی و نقد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجهیزات پزشکی الکتریکی و الکترونیکی

ردیف

نام فرد

سمت

دعوت رسمی

قول اولیه

قول

نهایی

موضوع ارائه

۱

مهندس آب خضر

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی دندانپزشکی و آزمایشگاهی

*

*

شهرک سلامت و تشکیل ستاد تجهیزات پزشکی کشور

۲

مهندس یعقوب زاده

رئیس اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

*

*

*

راهکارهای توسعه کمی و کیفی شرکتهای صادرکننده تجهیزات پزشکی کشور

۳

مهندس صادقی

قائم مقام اندیشگاه تحلیلگران علم و تکنولوژی و از اعضای تیم تدوین برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

*

*

*

معرفی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

۴

مهندس عباسی

کارشناس مرکز پژوهشهای صنعت الکترونیک کشور و از اعضای تیم تدوین برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

*

*

*

معرفی طرح شبکه تجهیزات پزشکی بیمارستانی و مراکز درمانی کشور

سایر مدعوین

ردیف

نام فرد

سمت

دعوت رسمی

قول اولیه

قول

نهایی

۱

مهندس

مسلمي

دبیر انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور

*

*

۲

مهندس يحيي

رضوي

سردبير ماهنامه مهندسي پزشکي

*

*

*

۳

مهندس

بادامچي

رياست اداره صنايع پزشکي وزارت صنعت، معدن و تجارت

*

*

۴

مهندس مزینانی معاون تجهیزات پزشکی شرکت مادر تخصصی، دارویی و تجهیزات پزشکی کشور *
 ۵  مهندس رحیمی پور  معاون اداره نظارت بر تولید و كنترل كیفی اداره كل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  *  *  *

مدعوین منتخب پنل تخصصی تجهیزات مخابراتی و فناوری اطلاعات و دفاعی

هدف پنل: بررسی وضعیت تجهیزات مخابراتی داخل کشور و راهکارهای ارتقای آن و تبدیل تهدید تحریم به فرصت برای کشور

مدیر پنل: آقای مهندس بهاری فر

موضوعات پنل:

 • بررسی علل ورشکستگی اکثر شرکتهای حوزه تجهیزات مخابراتی کشور
 • بررسی اثرات تحریم در حوزه تجهیزات مخابراتی و فناوری و اطلاعات
 • بررسی تهدیدات امنیتی در حوزه تجهیزات مخابراتی در کشور
 • بررسی بازارهای تجهیزات مخابراتی در کشور و نحوه ایجاد این فرصت توسط دولت، سازمن صدا و سیما و اپراتورها جهت استفاده و توانمند سازی شرکتهای داخلی
 • بررسی نحوه استفاده موثر از شرکتهای حوزه دفاعی در بخش تجهیزات مخابراتی و روشهای سرریز تکنولوژی و دومنظوره سازی در این صنعت
 • بررسی نحوه کمک اپراتورها به شرکتهای داخلی در حوزه تجهیزات مخابراتی
 • بررسی ساختار سازمانی مناسب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) بعد از تشکیل شورای عالی مجازی کشور
 • بررسی نحوه سیاستگذاری مناسب شورای عالی مجازی کشور در جهت حمایتهای از شرکتهای داخلی سازنده تجهیزات مخابراتی و فناوری اطلاعات
 • بررسی و نقد سیاستهای کنونی و گذشته سازمان صدا و سیما در حمایت از تولید داخل

پنل تخصصي«تجهيزات مخابراتي و فناوري اطلاعات»

مدير پنل: آقاي مهندس بهاري فر

ارائه دهنده

سمت

عنوان ارائه

مهندس کشوري

مدير عامل محترم شرکت

مشاوران طيف شريف

بررسي راهکارهاي حمايت از صنعت تجهيزات مخابراتي و مدل بهينه وزارت ICT  بعد از تشکيل شوراي عالي مجازي کشور

مهندس رياضي

عضو هيئت مديره سنديکاي

صنعت مخابرات ايران

بررسي راهکارهاي حمايت دولت از شرکتهاي حوزه تجهيزات مخابراتي کشور و نحوه حمايت ريسک پذير از اين صن

مهندس مهرابي بيان

عضو هيئت مديره سنديکاي

صنعت مخابرات ايران

ررسي راهکارهاي حمايت دولت از شرکتهاي حوزه تجهيزات مخابراتي کشور

دکتر کشاورزي

معاونت توليد محتواي مرکز ملي فضاي مجازي

بررسي روشهاي حمايت دولت از صنعت تجهيزات مخابراتي کشور

دکتر سيد موسوي

شرکت ارتباطات

سيار

فرصتهاي مرتبط با الزامات قانون حفاظت در برابر اشعه سايتها و ميدانهاي ناشي از تلفن هاي همراه

مهندس کلاهي

رياست سنديکاي شرکتهاي شناسايي و مکان يابي راديويي

ارائه پيشنهاداتي در باب نحوه حمايت هاي دولت از فعاليتهاي شناسايي و مکان يابي راديويي

دکتر فتوت

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف و مديرعامل شرکت کاوشکام آسيا

بررسي تهديدهاي امنيتي در حوزه تجهيزات مخابراتي در کشور و بازارهاي بزرگ فرا رو در کشور

دکتر فقیهی

مدیر دفتر ارتباطات و فناوری نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چالشهای تولید تجهیزات مخابراتی

سایر مدعوین

ردیف

نام فرد

سمت

قول اولیه

قول

نهایی

۱

مهندس احمد مشرقي

معاون مدير کل تحقيقات و

جهاد خودکفائي سازمان صدا و سيما

*

۲

مهندس ناصر يوسف پور

عضو هيأت مديره شرکت

مخابرات ايران

*

۳

مهندس سعيده طباطبائي

کارشناس اداره کل برق،

الکترونيک و صنايع فلزي

*

 

مدعوین منتخب پنل تخصصی برنامه ریزی، سیاستگذاری و تامین مالی صنعت الکترونیک

هدف پنل: برنامه ریزی، سیاستگذاری و تامین مالی صنعت الکترونیک و راهکارهای ارتقای آن

مدیر پنل: آقای مهندس مهدوی

موضوعات:

 نقد و بررسی برنامه های توسعه کشور

 • نقد و بررسی سند ملی میکروالکترونیک کشور
 • نقد و بررسی سیاستهای ستاد میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • نقد و بررسی سیاستهای طرحهای صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • بررسی راهکارهای جدید تامین مالی صنعت الکترونیک
 • بررسی ایجاد یک ساختار کارامد دولتی در جهت حمایت از صنعت الکترونیک در کشور (همانند سازمان توسعه الکترونیک زیر مجموعه ریاست جمهوری در کشور)
 • بررسی وضعیت نیروی انسانی الکترونیک در کشور و سیاست مناسب آموزش عالی در این حوزه
 • بررسی وضعیت بازار جهانی و داخلی صنعت الکترونیک در کشور
 • نقد و بررسی سیاست تجمیع و ادغام صندوقهای وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • بررسی و امکان یکپارچه شدن منابع حوزه الکترونیک کشور در راستای منافع ملی اعم از طرحهای صنایع نوین، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، معاونت صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ستاد میکروالکترونیک کشور
 • سایر مدعوین

پنل تخصصي «برنامه ريزي، سياستگذاري و تامين مالي صنعت الکترونيک»

مدير پنل: آقاي دکتر پورفرد

ارائه دهنده

سمت

عنوان ارائه

مهندس برزو مختاري

رئيس هيئت مديره و مديرعامل

صندوق حمايت از تحقيقات و

توسعه صنايع الکترونيک

معرفي روشهاي اعطاي تسهيلات صندوق توسعه الکترونيک و نقد و بررسي سياستهاي اين صندوق و همچنين راهکارهاي حمايت دولت از اين صندوق

مهندس معصومي

رياست محترم مرکز پژوهش،

توسعه فناوري و صنايع نوين

بررسي روشهاي ممکن حمايت بيشتر دولت از صنايع پيشرفته و نقد و بررسي سياستهاي گذشته

مهندس کلانتر

مدير محترم کميته

ميکروالکترونيک و ارتباطات

مرکز همکاريها و فناوري

رياست جمهوري

بررسي روشهاي ممکن حمايت دولت از صنايع الکترونيک

دکتر پورفرد

مسئول مرکز پژوهشهاي صنعت الکترونيک کشور

معرفي برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنايع الکتريکي و الکترونيکي

مهندس حسيني

کارشناس معاونت برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت

ارائه برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر قاضی نوری

مدیر گروه فناوری های نو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

بررسی و نقد قانون شرکت های دانش بنیان

سایر مدعوین

ردیف

نام فرد

سمت

دکتر حاج قاسم

مسئول ستاد راهبردي فناوري

ميکروالکترونيک معاونت علمي

و فناوري رياست جمهوري

۱

دکتر ایزدخواه

کارشناس شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان)

۲

دکتر قاسمی

معاونت آموزشی پژوهشکده الکترونیک ایران

۳

مهندس قدس

معاون پژوهشی پژوهشکده الکترونیک شرکت صاایران

۴

مهندس الهام بخش

مدير كل محترم دفتر صنايع

فلزي، برق و الكترونيك وزارت

صنعت، معدن و تجارت

۵

خانم مهندس کفايتي

عضو محترم کميته وام وجوه

اداره شده موسسه تحقيقات

ارتباطات و فناوري اطلاعات

۶

مهندس عزیزمحمدی

سرپرست طرحهای صنایع نوین

هدف پنل: بررسی نحوه ارتقای سهم صنایع الکتریکی و الکترونیکی در صنعت خودروی کشور

مدیر پنل: آقای مهندس محمد امین نعمت

موضوعات پنل:

 • بررسی سیاستهای شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور (ایران خودرو و سایپا) در حوزه صنایع الکترونیک
 • بررسی سیاستهای شرکتهای تامین قطعات کشور در حوزه صنایع الکترونیک (ساپکو و سازه گستر)
 • بررسی سیاستهای ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در جهت حمایت از ارتقای تکنولوژی در خودروهای کشور
 • بررسی پتانسیل های داخلی در حوزه الکترونیک خودرو در کشور
 • بررسی و نقد سیاستهای دولت و بخصوص سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور در سیاستگذاری الکترونیک خودرو در کشور و موانع اثرگذاری موثر دولت در این حوزه
 • بررسی روشهای حمایت از شرکتهای الکترونیک خودروی کشور و راهکارهای ارتقای سهم آنها در این حوزه
 • بررسی فعالیتهای انجام شده در حوزه جاده هوشمند و حمل و نقل هوشمند
 • بررسی نحوه همگونی سیاستهای خودرو و حمل و نقل هوشمند و نحوه ورود به نسل سوم خودرو
 • ردیف

  نام فرد

  سمت

  دعوت رسمی

  قول اولیه

  قول

  نهایی

  موضوع ارائه

  ۱

  مهندس مهویدی

  کارشناس معاونت صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

  *

  *

  *

  فعالیتهای سازمان گسترش در حوزه الکترونیک خودرو و سیاستهای پیشنهادی

  ۲

  مهندس تقي پور

  رئيس قسمت برق شرکت

  ساپکو

  *

  *

  بررسی سیاستهای شرکت ایران خودرو در جهت افزایش سهم الکترونیک خودرو در کشور و توسعه شرکتهای داخلی تولید کننده الکترونیک خودرو

  ۳

  مهندس رشیدی

  پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت

  *

  *

  *

  معرفی طرح حمل و نقل هوشمند (ITS)

  ۴

  مهندس سید وکیلی

  پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت

  *

  *

  *

  معرفی طرح جاده هوشمند در جهان

  ۵

  مهندس الیاسی

  مدیربخش قوای محرکه و سیستم های مشترک ایران خودرو

  *

  *

  معرفی برنامه های شرکت ایران خودرو در حوزه الکترونیک خودرو

  ۶

  مهندس فرنیا

  مدیر قوای محرکه سایپا و تحقیقات موتور مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا و مدیر پروژه سایپا ۱۳۳

  *

  *

  معرفی برنامه های شرکت سایپا در حوزه الکترونیک خودرو

  ۷

  مهندس شهر آیینی

  مدیر پلتفرم الکترونیک شرکت کروز

  *

  *

  معرفی توانمندی شرکتهای داخلی در حوزه الکترونیک خودرو    

  •      سایر مدعوین

  ردیف

  نام فرد

  سمت

  دعوت رسمی

  قول اولیه

  قول

  نهایی

  ۱

  دکتر جعفر پور

  معاون ستاد حمل و نقل و سوخت کشور و مسئول برنامه حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت

  *

  *

  ۲

  مهندس حمزه

  مسئول جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

  *

  *

  *

  ۳

  مهندس عصارحسيني

  رئيس هيأت مديره و مدير عامل صنايع الکترونيک سازان سمنان

  *

  *

  ۴

  مهندس مفیدی

  مدیر صنایع حمل و نقل مدیریت صنایع خودرو معاونت بهره برداری و نوسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

  *

  ۵

  مهندس حسینی نیا

  مدیر مطالعات و برنامه ریزی و کسب و کار قطعه سازی و زنجیره تامین گروه سایپا

  *

  *

  *