آرشیو روزانه: آبان ۲۱, ۱۳۹۱

DSC01251 0

جلسه سیاستگذاری تجهیزات مخابراتی برگزار گردید

جلسه سیاستگذاری تجهیزات مخابراتی سه شنبه، مورخ ۱۸ مهرماه در مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه آقایان مهدی هاشمی، معاون پژوهشکده فناوری ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات؛ احمد مشرق،...

DSC012532 0

در جلسه سیاستگذاری الکترونیک خودرو مطرح شد: لزوم تدوین سند کلان الکترونیک خودرو

جلسه سیاستگذاری الکترونیک خودرو در تاریخ ۱۶ مهرماه در مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از سوی دو شرکت تأمین قطعه سازه گستر و...