دسته: مصاحبه

مصاحبه با دبير همايش در شبکه بين المللي جام جم 0

مصاحبه با دبير همايش در شبکه بين المللي جام جم

تمرکز همايش بر موضوع سياستگذاري صنعت الکترونيک، و اهميتي که اين سياستگذاري مي تواند در بازگشت نخبگان به کشور داشته باشد، توجه رسانه هاي برون مرزي کشور را به خود جلب کرد. به طور...

DSC012532 0

در جلسه سیاستگذاری الکترونیک خودرو مطرح شد: لزوم تدوین سند کلان الکترونیک خودرو

جلسه سیاستگذاری الکترونیک خودرو در تاریخ ۱۶ مهرماه در مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از سوی دو شرکت تأمین قطعه سازه گستر و...